Propozice na ENDURO TRIAL – Velké ceně města Úvalu

NEOFICIÁLNÍ MISTROVSTVÍ EVROPY ENDURO TRIAL

 

„NEJDU S DAVEM – ŘEŠÍM TERÉN – SJEDU KOPEC – DRTÍM ZPÁTKY – PŘEJEDU KOŘEN A VYCHUTNÁM SI I LÁVKY. SEM UNIVERSÁLNÍ BIKER“

 

Tak by se dal shrnout ENDURO TRIAL – zdánlivě nesourodá kombinace disciplín ENDURO a TRIAL, které kombinují to nejlepší z obou. Pro všechny vyznavače technické jízdy na kolech, kteří jezdí rádi nejen rychle, ale jsou schopní projet i pomalé a točivé úseky, přejet překážky o různých obtížnostech a ideálně nespadnout.

Již ČTVRTÝ ročník ENDURO TRIALU formou neoficiálního Mistrovství Evropy se uskuteční 26.8.2017 v Úvalech u Prahy během finálového závodu seriálu TRIPROZDRAVI.cz

 

TERMÍN:
Sobota 26.8.2017
− Registrace 09:00 – 11:00
− start závodu 11:30
− vyhlášení závodu 15:30

MÍSTO:
Úvaly u Prahy – areál ve spodní části náměstí Arnošta z Pardubic

ON-LINE REGISTRACE:
www.triprozdravi.cz

START / CÍL / KONTROLNÍ ÚSEKY:
Škvárové hřiště v dolní části Náměstí Arnošta z Pardubic (u kostela)
Počet kontrolních úseků 3 až 5 – trénink na kontrolních úsecích NENÍ POVOLEN !!!

VYBAVENÍ:
Celoodpružené kolo / Pevné kolo
Helma

KATEGORIE:
TRIAL- celoodpružené, či kolo s pevnou zadní stavbou bez nášlapů, technicky náročnější kontrolní úseky
ENDURO –kola s možností využití pedálů s nášlapy (doporučeno bez), technicky méně náročné kontrolní úseky
PRAVIDLA ZÁVODU, OKRUH A KONTROLNÍ ÚSEKY:
− Závodník musí do závodu i během něj mít kompletní výbavu pro opravu, včetně kontrolních sekcí.
− Startuje se hromadným startem.
− Kontrolní úsek měří 6 km a může obsahovat odbočky pro ENDURO TRIAL jezdce v podobě překážek, sjezdů a odboček, které mohou okruh zkrátit.
− Kontrolní úseky jsou projety v každém kole 1x
− Rychlost projetí okruhu určuje pořadí jezdce na kontrolním úseku. (první kdo projede okruh může první vjet do kontrolního úseku dle řazení před startem) a je hodnoceno v rámci celkového závodu odečtením bodů:
Nejrychlejší jezdec -10 trestných bodů
2. -8
3. -6
4. -5
5. -5
6. -4
7. -4
8. -3
9. -3
10. -2
11. -2
12. -2
13. -1
14. -1
15. -1
16. 0

− Jezdci musí kontrolní úsek absolvovat ihned po příjezdu ke startu, nebo dle pořadí v kterém přijeli. Ke vjetí do úseku vyzve vždy rozhodčí při spuštění časomíry. Pokud jezdec nevjede do sekce přepouští automaticky místo dalšímu v pořadí.
− Celkový čas závodu je 60 min. Čas může být upraven dle počtu startujících.
− Po překročení celkového času bude za každou minutu přičten jezdci 1 trestný bod (tb.) do maximálního času 80 min.
− Měření chipovou technologií (kromě kontrolních úseků)

KONTROLNÍ ÚSEK:
− Na projetí kontrolního úseku má jezdec max. 2 min.
− V případě nesplnění obdrží 10 tb*.
− Každý dotek těla o zem, nebo překážku v úseku je penalizován 1 tb. (maximálně 10 tb.)
− Pád, nebo vyjetí z úseku je hodnoceno 10 tb. a jezdec musí pokračovat od místa pádu.
− Při vynechání kontrolního úseku, nebo přenášení kola v úseku je jezdec vyloučen ze závodu.
− V kontrolním úseku mohou být vždy jen dva jezdci. Další jezdec je vpuštěn po 1 min., nebo na rozhodnutí rozhodčího.
− Pokud druhý jezdec v úseku dožene prvního jezdce, ten je následně s 10 tb ze sekce vyloučen a musí druhého jezdce pustit (rozhodčí může zastavit čas do odchodu prvního jezdce).
− Pokud nemůže jezdec z technického důvodu vjet do úseku při vyzvání rozhodčím, přenechává automaticky svou pozici jezdci za ním.
− Délka úseku 30-40 m.
*tb – trestné body

STARTOVNÉ:
− 300,- Kč na místě

CENY:
− věcné ceny
− vítěz bude vyhlášen neoficiálním mistrem Evropy v dané kategorii

PŘIHLÁŠKY:
− prostřednictvím webu http://www.triprozdravi.cz/velkacena/prihlasovani_dospeli.php
− v den konání závodu v prostoru startu od 9:00

OSTATNÍ DŮLEŽITÁ USTANOVENÍ:
− Závod se jede na vlastní nebezpečí startujících za plného silničního provozu
− Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu
− Pořadatel

cs Czech
X