COMPETITION GUIDE – aneb průvodce jak se staví závody Trialu 2018

 

GENERAL RACE PARAMETERS – Parametry a pravidla světového poháru 2018

 

Aktuální pravidla hledejte na stránkách Českého svazu cyklistiky

OBSAH

 1. Cyklotrial……………………………………………………………………………………………………1
 2. Věk a soutěžní kategorie……………………………………………………………………………..2
 3. Soutěže…………………………………………………………………………………………………….3
 4. Pořadatel…………………………………………………………………………………………………..4
 5. Licence……………………………………………………………………………………………………..5
 6. Starovné……………………………………………………………………………………………………6
 7. Zahraniční jezdci………………………………………………………………………………………..7
 8. Trať…………………………………………………………………………………………………………..8
 9. Sekce………………………………………………………………………………………………………..9
 10. Čas soutěže……………………………………………………………………………………………….10
 11. Penalizační body…………………………………………………………………………………………11
 12. Jezdec……………………………………………………………………………………………………….12
 13. Doprovod……………………………………………………………………………………………………13
 14. Rozhodčí……………………………………………………………………………………………………14
 15. Klasifikace a výsledky závodu……………………………………………………………………….15
 16. Protesty………………………………………………………………………………………………………16
 17. Celkové vyhodnocení seriálu…………………………………………………………………………17
 18. Nominace na UCI Světové hry mládeže (WYG), ME a MS………………………………..18
 19. Soutěž družstev a bodování typu „open“…………………………………………………………19
 20. Kontakty………………………………………………………………………………………………………20
 21. Závěrečná unstanovení…………………………………………………………………………………21
 22. Příloha 1: Vzorové propozice soutěže……………………………………………………………..22
 23. Příloha 2: Souhlas se startem v soutěži…………………………………………………………..23
 24. Příloha 3: Závěrečná zpráva ze závodu…………………………………………………………..24

ÚVOD

UCI Trials je sportovní disciplína řízená Mezinárodní cyklistickou unií (UCI). V České republice je provozován pod názvem cyklotrial a patří mezi sportovní odvětví spadající pod Český svaz cyklistiky. Systém domácích soutěží obsahuje seriály Český pohár mládeže v cyklotrialu – Youth Games (mládež do 16 let), Český pohár v cyklotrialu (dospělé kategorie) a dále Mistrovství České republiky, které stojí mimo seriálové soutěže.

Navazující mezinárodní soutěže jsou UCI Světové hry mládeže (UCI Trials World Youth Games, jezdci ve věku 9-16 let), UCI Mistrovství světa v trialu (UCI Trials World Championship, jezdci 16 a více let), UCI Světový pohár v trialu (UCI Trials World Cup, jezdci 16 a více let) a UEC Mistrovství Evropy (16 a více let).

1. CYKLOTRIAL

1.1. Cyklotrial je cyklistická soutěž, při které jezdec na bicyklu má za úkol překonat přírodní nebo uměle vytvořené překážky ve vymezeném prostoru (sekci) a v daném čase. Jeho snahou je projet sekci s co nejmenším počtem penalizačních bodů (při klasickém bodování, viz bod 15), nebo s co nejvyšším počtem bonusových bodů (bodování typu „open“, viz bod 19).
1.2. Trať soutěže je představovaná okruhem nebo soutěžní zónou s vyznačenými kontrolními sekcemi.
1.3. Soutěže mohou být situovány na náměstí, do hal, trialparků, na stadiony nebo do volné přírody. Soutěže v trialu jsou pořádány ohleduplně k přírodnímu prostředí.

2. VĚK A SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

2.1. Rozdělení kategorií:

- - -

Poznámky:  *Kategorie cadet může být značena samostatně černými šipkami nebo dohromady s červeným značením vyšší soutěže junior/expert (při spojení soutěže Youth Games se soutěží pro dospělé). **Kategorie girls je v českých pravidlech povolena do 16 let věku, v mezinárodních pouze do 15 let. *** V případě, že budou v jedné trati současně vyznačeny girls i women, budou branky kategorie womenodlišeny doplněním písmene “E” před číslem branky

2.2. Věk jezdce je určen jako aktuální kalendářní rok mínus rok narození.

2.3. Velikost kol (průměr ráfků) je ve všech kategoriích libovolná vyjma kategorií elite 20“ (velikost 18“ – 23“) a elite 26“ (velikost 24“ – 26“).


2.4. 
Jezdci se mohou účastnit soutěže (mimo MČR) v jakékoliv kategorii bez ohledu na věk. Pokud pojedou kategorii vyšší, než odpovídá jejich věku, jsou vyhodnoceni na výsledkové listině soutěže a v této kategorii jsou jim připočteny body do celkového vyhodnocení. Pokud pojedou kategorii věkově nižší, nebudou vyhodnoceni a na výsledkové listině budou uvedeni na konci kategorie s poznámkou „DNC“ (did not compete) nebo „MP“ (mimo pořadí).


2.5. 
Na soutěži MČR jezdec závodí pouze v kategorii, do které spadá podle věku (bez ohledu na zvolenou kategorii v seriálu Českého poháru nebo Youth Games). Výjimkou je kategorie promesa, která není zařazena do MČR, a jezdci této kategorie proto smí na MČR soutěžit v kategoriích poussin (chlapci) a youth girls (dívky).


2.6. 
Dívky mladší 9 let soutěží ve smíšené kategorii promesa s chlapci. Dívky 9-11 let soutěží v kategorii youth girls. Dívky starší 12 let soutěží v kategorii girls.


2.7. 
Samostatná kategorie nemusí být vypsána při přihlášení méně než tří jezdců do soutěže. V případě neotevření kategorie pojedou tito jezdci soutěž v nejbližší vyšší kategorii.

2.8. V případě neotevření kategorie youth girls z důvodu malého počtu závodnic v dané soutěži jedou přihlášené dívky 9-11 let v kategorii poussin a to včetně nároku na seriálové body z této soutěže.

2.9. V případě neotevření kategorie girls v závodě podle bodu 2.7 mohou dívky nad 12 let soutěžit v chlapecké kategorii o jednu třídu nižší, než by odpovídalo věku a jsou pak hodnoceny stejně jako ostatní jezdci v dané kategorii včetně seriálových bodů a případného celkového vítězství kategorie.

2.10. Jezdec může v jednotlivé soutěži získat body do seriálu pouze v jedné kategorii. Start ve více kategoriích je možný jen se svolením pořadatele a kategorii, v níž pojede o body do seriálu, si zvolí a oznámí při registraci v první soutěži, které se účastní.

2.11. Změna kategorie na jinou, než odpovídá věkovému zařazení, je během sezony možná jen v Youth Games a to až po odjetí všech nominačních soutěží. V případě takovéto změny jezdci zůstanou v původní kategorii body v celkovém vyhodnocení za již absolvované závody a další závody následující po změně jsou počítány do nové kategorie. Přestup o kategorii níže je možný jen za předpokladu, že do ní jezdec patří věkově (viz body 2.1, 2.2), jinak účast mimo pořadí.

 

Příklad 1: Desetiletý jezdec soutěží v kategorii poussin, po nominačních závodech se rozhodne přejít do benjaminů. Odjeté soutěže jsou mu započítány do poussinů, ostatní už do benjaminů.

Příklad 2: Dvanáctiletý jezdec se na začátku sezony rozhodne zkusit závodit ve vyšší kategorii minime, po dvou závodech ale zjistí, že je to na něj ještě příliš těžké. Přestoupit do benjaminů může až po nominačních závodech. První dvě soutěže jsou mu proto počítány do celkového vyhodnocení v minimech, následují závody označené jako „nominační“ může jet buď dál v minimech, nebo mimo pořadí v benjaminech. Až teprve zbývající soutěže po nominacích jsou mu počítány – protože věkem se do benjaminů vejde – do této kategorie.

Příklad 3: Devítiletý nováček nastoupí na začátku sezony do kategorie poussin, ale po dvou závodech zjistí, že je na něj ještě příliš těžká a trápí se v ní. Zbytek sezony se rozhodne dojet v promese, vzhledem k jeho věku ale může pouze mimo pořadí a proto se nejedná o přestup dle bodu 2.10 a nemusí čekat na uzavření nominací.

3. SOUTĚŽE

3.1. Český pohár v cyklotrialu je seriál složený minimálně ze tří samostatných podniků. Je vypsán v kategoriích elite 20”, elite 26” a expert, které mohou doplňovat ještě další kategorie dle možností jednotlivých pořadatelů.

3.2. Český pohár mládeže v cyklotrialu – Youth Games (zkrácené označení “Youth Games”) je seriál složený minimálně ze tří samostatných podniků v kategoriích do 16 let (promesa až cadet, viz bod 2.1). Podle možností pořadatelů mohou být jednotlivé soutěže doplněny i volným závodem v dalších kategoriích.

3.3. Mistrovství České republiky v cyklotrialu je samostatný závod (mimo výše uvedené seriály). Může se konat společně pro všechny kategorie, případně zvlášť pro dospělé (elite 20”, elite 26”, women, junior) a zvlášť pro mládež (poussin až cadet). MČR je vrcholnou domácí soutěží. Může být organizováno v jednom dni nebo jako dvoudenní akce.

3.4. O zařazení podniku do seriálu Českého poháru, Youth Games a o přidělení pořadatelství MČR rozhoduje Pracovní skupina trialu při komisi MTB a trialu ČSC (viz kontakty – bod 20).

3.5. Seznam soutěží Youth Games (mládež) v daném kalendářním roce včetně uvedení nominačních soutěží je zveřejněn na oficiálních webových stránkách seriálu  www.youthgames.cz nejpozději 30 dní před první soutěží.

3.6. Seznam soutěží Českého poháru v cyklotrialu (dospělé kategorie) v daném kalendářním roce včetně uvedení nominačních soutěží je zveřejněn na oficiálních webových stránkách www.cyklotrial.cz nejpozději 30 dní před první soutěží.

3.7. Termín a místo konání MČR budou zveřejněny nejméně 60 dní před konáním na oficiálních webových stránkách www.cyklotrial.cz.

 

3.8. Případná změna termínu soutěže nebo její úplné zrušení jsou zveřejněny na příslušném webu nejméně 14 dní před dotčenou soutěží.

3.9. Účast jezdce v soutěžích je vždy na vlastní nebezpečí. Souhlas se startem podepisuje (nebo odevzdává podepsaný) zákonný zástupce nebo zplnomocněná osoba při registraci do soutěže. Vzor souhlasu a plné moci je uveden v PŘÍLOZE ČÍSLO 2.

4. POŘADATEL

4.1. Pořadatelem soutěže může být fyzická nebo právnická osoba.

4.2. Je doporučeno, aby pořadatel měl uzavřeno pojištění na škodu způsobenou třetím osobám.

 

4.3. Nejméně 14 dní před soutěží zveřejní pořadatel na odpovídající oficiální webové stránce  propozice soutěže (vzor propozic viz PŘÍLOHA ČÍSLO 1).

4.4. U každé soutěže musí být jmenovitě určeny tyto funkce (jedna osoba může vykonávat i více funkcí):

 1. ředitel soutěže: odpovídá za celý průběh soutěže. Do 3 dnů po soutěži odešle vyplněnou Závěrečnou zprávu (viz PŘÍLOHA ČÍSLO 3) v elektronické podobě na e-mail Pracovní skupiny (viz bod 20.1)
 2. časoměřič: odpovídá za zpracování výsledků a jejich předání Pracovní skupině v elektronické podobě do 3 dnů po soutěži,
 3. traťový maršál: odpovídá za kontrolu vytyčení sekcí a jejich soulad s těmito pravidly,
 4. zdravotník: odpovídá za zdravotní dohled v průběhu soutěže.


4.5. Pořadatel musí zajistit rozhodčí na všechny sekce.

4.6. Pořadatel zajišťuje na vlastní náklady ceny a odměny v soutěži.

4.7. U soutěží Youth Games poskytne Pracovní skupina pořadateli tento materiál: vytyčovací pásky, hlavní banner za stupně vítězů, případné reklamní bannery a předměty sponzorů seriálu. Ostatní materiál na vytyčení sekcí a zajištění soutěže si zajišťuje pořadatel na vlastní náklady. Na požádání může Pracovní skupina Youth Games pomoci dodáním nebo zápůjčkou dalšího materiálu (čísla sekcí, označení začátku / konce sekce, šipky, stojany pro rozhodčí a podobně).

4.8. Hospodářský zisk nebo ztráta ze závodu náleží pořadateli.

4.9. Pořadatel soutěží Youth Games odvede za každého platícího jezdce částku 50 korun k rukám Pracovní skupiny na úhradu společných výdajů YG (kontakty viz bod 20.1)

5. LICENCE

5.1. K účasti v soutěži Českého poháru a Youth Games není nutná žádná licence.

5.2. Je doporučené mít vyřízenou licenci Českého svazu cyklistiky (ČSC). Její držitel má v soutěžích Youth Games nárok na snížené startovné.

5.3. Jezdec bez licence ČSC nemůže být nominován do reprezentace, není vyhodnocován v celkovém pořadí seriálu a nemůže být vyhodnocen v rámci MČR

6. STARTOVNÉ

6.1. Pořadatel je oprávněn vybírat startovné ve výši stanovené v propozicích závodu.

6.2. Jezdci s licencí ČSC platí na soutěžích Youth Games snížené startovné. Jezdci bez licence ČSC platí na soutěžích Youth Games plné startovné.

6.3. Při startu jezdce ve více kategoriích současně je pořadatel oprávněn vybírat plné (nesnížené) startovné za každou další kategorii.

6.4. Maximální výše startovného pro danou sezonu je zveřejněna spolu s kalendářem soutěží (viz body 3.5, 3.6).

7. ZAHRANIČNÍ JEZDCI

 7.1. Zahraniční jezdci se mohou účastnit jednotlivých závodů, v případě vítězství jsou uvedeni na výsledkové listině daného závodu a náleží jim ceny a trofeje.

7.2. Body do celkového vyhodnocení se jim nepočítají a nejsou vedeni ve výsledkové listině seriálu.

7.3. Body do celkového vyhodnocení jsou českým jezdcům přidělovány na základě pořadí v soutěži s vynecháním zahraničních účastníků.

7.4. V soutěži Mistrovství České republiky jsou zahraniční jezdci vyhlášeni v rámci závodu, mistrovský titul však náleží prvnímu českému jezdci v pořadí každé kategorie.

7.5. Od zahraničních jezdců je pořadatel oprávněn vybírat plné startovné.

7.6. Ve všech kategoriích s výjimkou promesy je u zahraničních účastníků požadována platná  UCI licence jezdce.

8. TRAŤ

8.1. Trať závodu je tvořena 4 – 8 sekcemi, které se jedou na 2 – 3 okruhy.

8.2. Celkový počet sekcí na závod je 10 – 18.

8.3. Pořadí sekcí může být:

 1. volné, jezdci je mohou absolvovat v libovolném pořadí,
 2. po číslech, kdy jezdci musí absolvovat okruh postupně podle čísel sekcí.

8.4. Sekce jsou viditelně označeny číslem sekce.

8.5. Jezdci, doprovod či jiná osoba kromě pořadatele nesmí měnit a upravovat ani cokoliv vyznačovat v sekci – penalizace 10 bodů (viz bod 11.32).

8.6. Sekce je možné si procházet a prohlížet pěšky bez bicyklu.

 

8.7. Jezdec či doprovod může a je povinen upozornit pořadatele závodu (ředitel, traťový maršál) na sporná a nebezpečná místa v sekci. Vjezdem do sekce jezdec dává najevo souhlas s obtížností a technickým stavem sekce.

9. SEKCE

9.1. Sekce má vyznačenou startovní zónu rozměru minimálně 2 x 1,5 metru, startovní a cílovou čáru. Startovní a cílová čára jsou vyznačeny odlišnou barvou než ohraničení sekce.

9.2. Průjezd sekcí je vyznačen brankami (dvojice šipek proti sobě) a/nebo šipkami (jedna šipka mířící k pásce) v barvě příslušné kategorie (viz bod 2.1), mohou být i společné pro více kategorií. Brankou musí projet pouze jezdci příslušné kategorie, ostatní nesmí. Šipkou jezdec dané kategorie projet musí, ostatní můžou.

9.3. Branky a šipky jsou očíslovány vzestupnou číselnou řadou, pořadí je nutné při průjezdu dodržet. Poslední branka / šipka v sekci pro danou kategorii je označena tak, že její číslo je zakroužkováno.

9.4. Branku /šipku jezdec musí při prvním průjezdu projet v tom směru, který odpovídá napsaným číslům (jsou čitelná ve směru jízdy). V případě nejasností může být číslo doplněno připsanou značkou (šipkou) definující směr.

9.5. Branka / šipka se hodnotí jako projetá v případě, že jí prošla přední i zadní osa kola. Za platný průjezd se považuje, když alespoň jedna z os projde brankou výše, než jsou umístěné. Jakmile brankou jezdec jednou projede, smí se do ní vrátit, ale musí ji pak projet znovu se zachováním pořadí.

Komentář 1: Pokud je například branka umístěna ve výšce na kládě, nelze kládu podjet, i kdyby to bylo technicky možné – alespoň jedna osa kola musí projít nad šipkami. Zároveň ale tuto kládu smí podjet jezdec jiné kategorie: pokud má obě osy níže než jsou šipky, tak tuto cizí branku „neprojel“ a nemůže za to být penalizován.


Komentář 2:
 Pokud jezdec projede branky 1, 2, 3, 4 a pak se vrátí zpět brankou číslo 4 (například aby získal rozjezd na výskok do branky 5), musí znovu projet branku 4.

9.6. Při stavbě sekcí je třeba přihlížet k následujícím zásadám:

 1. do závodu je zařazena alespoň jedna jednodušší sekce, kterou mají šanci zajet i slabší jezdci,
 2. každá sekce by měla obsahovat maximálně pět hlavních překážek, které mohou být přírodní nebo umělé, například kameny, vodu, písek, schody, svahy, břehy, kmeny stromů, betonové roury a prvky, kovové konstrukce, dřevěné konstrukce, železniční pražce, cívky a podobně,
 3. startovní zóna má být nejméně 3 metry před první překážkou,
 4. cílová páska je umístěna nejméně 3 metry za poslední překážkou, aby se předešlo jakýmkoliv diskuzím o projetí / neprojetí sekce,
 5. jsou doporučené tyto rozměry sekcí: délka 30 – 50 metrů, šířka nejméně 1 metr (odpovídá šířce řídítek),
 6. sekce musí být po obou stranách ohraničena páskou umístěnou 20 – 30 cm nad terénem. Pásky mohou být umístěny také uvnitř sekce pro rozlišení tratí různých obtížností nebo pro ztížení některých překážek,
 7. překážky musí být pevné a stabilní, aby jejich zlomením, převrácením nebo jinak nedošlo k ohrožení jezdce a k narušení regulérnosti závodu. Pokud při průjezdu jezdce dojde k poškození překážky znemožňujícímu regulérní průjezd a jezdec je v sekci před nebo na ní, zastaví rozhodčí jeho čas na dobu potřebnou k opravě překážky a uvedení do původního stavu. Po opravě jezdec pokračuje v jízdě v sekci. Pokud k poškození dojde až po průjezdu jezdce a nemá vliv na pokračování jeho jízdy, jezdec pokračuje v jízdě a oprava musí být provedena před vjezdem dalšího jezdce do sekce. V případě neopravitelného poškození bude celá sekce ze závodu anulována,
 8. pro vjezd a výjezd ze sekce je rozhodující osa předního kola,
 9. do soutěžní sekce nesmí nikdo vjet s bicyklem před začátkem závodu. V případě porušení hrozí diskvalifikace jezdce (řeší ředitel soutěže),
 10. maximální čas na průjezd sekcí je 2 minuty (120 sekund) plus penalizovaný čas 1 bod za každých započatých 10 sekund až do dosažení maxima 5 penalizačních bodů,
 11. při stavbě sekcí je doporučeno nepřekračovat následující maximální výšku seskoků:- - -
 12. za zvláštních okolností může traťový maršál připustit jiné maximální výšky seskoků,
 13. při stavbě sekcí je důležité myslet na bezpečnost jezdců i ostatních účastníků: dostatečný volný prostor v místě možného pádu jezdce, ochrana kluzkých povrchů překážek například pletivem atd.


9.7. 
Sekce může být se souhlasem ředitele soutěže upravena mezi jednotlivými okruhy soutěže (například zlehčení některých míst při špatném počasí). Tuto úpravu smí provést pouze traťový maršál, rozhodčí sekce nebo ředitel soutěže. Rozhodčí na změnu musí upozornit jezdce před jejich vjezdem do sekce v dalším okruhu.

9.8. V době, kdy se v sekci pohybuje jezdec na bicyklu (soutěžící), smí být v sekci kromě něj už pouze rozhodčí, pomocník rozhodčího a v odůvodněných případech s přihlédnutím k bodu 13.2 také doprovod jezdce.

10. ČAS SOUTĚŽE

10.1. Pořadatel stanoví čas startu a minimální celkový čas soutěže. Je uveden v propozicích, případně sdělen jezdcům při startu kategorie. Minimální čas soutěže nelze v průběhu soutěže zkracovat.

10.2. Čas soutěže se počítá pro každého jezdce od hromadného startu příslušné kategorie do odevzdání bodovací karty z posledního okruhu jezdcem na časomíře.

10.3. Maximální rozdíl času mezi prvním a posledním (ve významu času odevzdání karty) jezdcem v příslušné kategorii je 60 minut. Jezdec, který nestihne dokončit závod v tomto limitu, dostává 1 penalizační bod za každou započatou minutu, nejvýše však 30 minut. Poté následuje diskvalifikace.

 

 

Vysvětlení: Bod 10.3 pomáhá předcházet problémům se zdržením, které může během závodu z různých příčin nastat (velká účast jezdců, fronty na sekcích a podobně). Čas soutěže je určen jako větší z hodnot „minimální čas“ (dle bodu 10.1) a „nejrychlejší jezdec + 60 minut“ (bod 10.3). Jezdec tedy před startem ví, že bude mít na soutěž čas nejméně dle bodu 10.1 nebo více a může si podle něj soutěž naplánovat.


Příklad 4:
 Pořadatel odhadne čas potřebný k absolvování závodu na 2 hodiny, ale z výše uvedených důvodů dokončí první jezdec v kategorii až v čase 2 hodiny 43 minut. Od této chvíle běží 60 minut na beztrestné dojetí zbývajících jezdců v kategorii, limitní čas je tak 3 hodiny 43 minut a následně dalších 30 minut s penalizací 1 bod za minutu. Jezdci s časem delším než 2:43 + 0:60 + 0:30 = 4:13 jsou diskvalifikováni.


Příklad 5:
  Pořadatel stanoví čas na 2 hodiny, ale jeden jezdec absolvoval celou soutěž super rychle za 35 minut. V tomto případě proto bude platit minimální čas stanovený pořadatelem, tedy v našem příkladu 2 hodiny, a nikoliv 0:35 + 0:60 = 1:35. Jezdci s časem 2 hodiny nebo méně jsou proto bez penalizace, jezdci s časem 2:01 až 2:30 mají penalizaci 1 bod za minutu, jezdci s časem delším než 2:00 + 0:30 = 2:30 jsou diskvalifikováni.

11. PENALIZAČNÍ BODY

Jezdec může při jízdě v sekci a během závodu obdržet následující penalizační (trestné) body, které se mu během jízdy v sekci sčítají až do dosažení maxima 5 trestných bodů v dané sekci. Penalizační body uděluje rozhodčí sekce (není-li uvedeno jinak). Výsledné body získané v dané sekci rozhodčí zaznamená do penalizační karty.

0 TRESTNÝCH BODŮ:

11.1. Opakovaný čistý průjezd brankou (0 bodů). Jezdec se může vrátit do branky, kterou již projel. Musí ji pak ale projet znovu (viz bod 9.5). Při opakovaném průjezdu se mu stále přičítají případné penalizační body stejně jako při prvním průjezdu brankou.

11.2. Pokud je průjezd sekcí značen jen šipkou k pásce (ne brankou), tak mezi touto šipkou a páskou MUSÍ projet jezdci z kategorie příslušné barvy a jezdci ostatních kategorií tudy projet MOHOU (0 bodů).

11.3. Nacouvání zadním kolem do cizí branky nebo zpět do startovní zóny nejvíc po osu předního kola (0 bodů).

11.4. Natažení pásky bicyklem, kontakt s páskou nohou nebo tělem (0 bodů).

11.5. Je dovoleno při stání na noze otočit nohu na místě (0 bodů), pozor ale na bod 11.17.

1 TRESTNÝ BOD:

11.6. Jakýkoliv dotek či opora o překážku nebo terén za účelem opětovného získání rovnováhy (1 bod). Počítá se dotek částí těla (vyjma pádu viz bod 11.27) nebo jakoukoliv částí bicyklu s výjimkou pneumatik.

 

11.7. Lehké škrtnutí bicyklem či tělem o překážku, které nemá vliv na rovnováhu jezdce, je tolerováno.

11.8. Opření pedálem nebo ližinou/rockringem nebo jinou částí bicyklu kromě plášťů o překážku nebo terén (1 bod). VÝJIMKU MÁ KATEGORIE PROMESA, KDE JE OPORA PEDÁLEM / LIŽINOU POVOLENA.

11.9. Po doteku a/nebo stání na noze musí následovat nástup „do kol“, tedy do stavu, kdy se bicykl dotýká terénu a/nebo překážky pouze pneumatikami. V případě, že jezdec nastoupí z nohy do stavu, kdy se opírá pedálem, ližinou a podobně, je to hodnoceno jako další 1 bod.

11.10. Překročení maximálního času 2 min (120 sekund) na sekci (1 bod za každých započatých 10 sekund). Čas v sekci se začíná měřit v okamžiku překročení startovní čáry osou předního kola.

11.11. Pokud jezdec dojede k brance zepředu (ve směru správného průjezdu), nepokusí se ji projet a místo toho zastaví, šlápne nohou na překážku nebo terén a začne kolo skrz branku „tahat“, dostává 1 bod navíc za tahání. Další body pak dostává za doteky (viz komentář k tahání na konci odstavce 11).

11.12. Pokud se jezdec pokusí branku překonat, ale během pohybu z nějakého důvodu šlápne a zbytek dokončí taháním, nedostává bod navíc dle 11.11, ale pouze body za doteky (viz komentář na konci odstavce 11).

 

Komentář: Dotekem či oporou částí těla je míněno šlápnutí nohou na zem, ale i dotek kolenem, loktem, nebo třeba hlavou. Dotek trupem těla nebo dlaní je ale již hodnocen jako pád dle bodu 11.27. Terénem se rozumí zem a přírodní či umělé prvky nacházející se v prostoru sekce či jejím okolí (například stromy, zídky, ohrazení sekce, lavička…) Opřít se (šlápnout si) jezdec může o terén či překážku uvnitř sekce nebo vně za ohraničující páskou.

Dotekem či oporou částí bicyklu je míněn dotek pedálem, ližinou, vidlicí, rámem, řídítky, výpletem kola – tedy čímkoliv kromě pneumatik. Opět platí, že opora může být o terén / překážku nebo i venku za páskou, pokud přitom ovšem osa kola nepřekročí pásku (viz bod 11.19).

2 TRESTNÉ BODY:

11.13. Při stání na jedné noze se při dalším doteku jinou částí těla (koleno, loket, hlava – ne však dlaň, trup ani druhá noha, to by bylo hodnoceno jako pád dle bodu 11.27) jedná o dvojdotek a jezdec dostává za každý takovýto dotek další 1 penalizační bod.

11.14. Stejně je dvojdotek hodnocen při současném doteku více částmi bicyklu (1 bod za každý dotek). U kategorií promesa, poussin, benjamin je tolerován současný dotek ližiny a pedálu – pozor, tato výjimka platí jen v těchto českých pravidlech.

11.15. Během stání nohou na zemi se doteky částí bicyklu nepočítají. Pozor na dodržení bodu 11.9.

 

Komentář: Pokud jezdec současně stojí na noze a přitom se dotýká země / překážky částí bicyklu, záleží na pořadí, v jakém k oběma dotekům došlo. Pokud se nejprve opřel částí bicyklu (například pedálem) a potom si šlápl nohou, dostane 2 penalizační body (první za dotek bicyklem a druhý za následné šlápnutí nohou). Pokud nejprve šlápl nohou a teprve potom se začal dotýkat bicyklem (například při tahání bicyklu), počítá se jen 1 bod za nohu (případně následné doteky tělem dle bodu 11.13).

Příklad 6: Jezdec A dojede ke kameni, který neumí přejet čistě a rozhodne se přes něj bicykl přetáhnout. Zastaví u kamene, nedotkne se jej pedálem (0 bodů), našlápne nohou nahoru na kámen (1 bod dle 11.6) a začne bicykl tahat (další 1 bod za tahání dle 11.11). Bicykl se přitom dotýká kamene, ale podle 11.15 to nevadí. Vytáhne bicykl nahoru (jsou-li nahoře šipky, tak pozor také na 11.19 a 11.20) Tam postaví bicykl tak, že se dotýká kamene jen pneumatikami, nastoupí do rovnováhy do pedálů (11.9) a sjede dolů z kamene. Celkem tedy má jezdec A 2 trestné body: 1 za tahání (11.11) plus 1 trestný bod za dotek nohou při překonání překážky.

Příklad 7: Jezdec B dojede k témuž kameni a též se rozhodne jej tahat. Zastaví u kamene a opře se o něj pedálem (1 bod podle 11.6). Našlápne si nahoru na kámen (další 1 bod za nohu dle 11.6 a 1 bod za tahání podle 11.11) a bicykl vytáhne nahoru. Postaví si bicykl na kámen, ovšem ne na pneumatiky, ale opřený o ližinu. Dokud nechává nohu na zemi, tak to nevadí, ale ve chvíli, kdy nohu ze země zvedne, tak podle 11.9 dostává další 1 bod (celkově už čtvrý), protože nenastoupil „do kol“, tedy do rovnováhy. Z ližiny se jezdec B rozjede „přes pedál“, tedy je tu jasný dvojdotek (ližina + pedál) podle 11.12 a záleží na kategorii, jestli bude tolerován nebo ne. Celkem tedy jezdec B překonal kámen z našeho příkladu za 4 až 5 trestných bodů a kompletně se na něm vybodoval.

3 TRESTNÉ BODY:

11.16. Klouzání nohy po zemi / terénu nebo po překážce. (3 body)

11.17. Při stání posouvání nohy střídavým otáčením na patě a na špičce nebo posouvání nohy jiným způsobem. (3 body)

5 TRESTNÝCH BODŮ:

11.18. Stání na zemi / terénu nebo překážce oběma nohama současně. (5 bodů)

11.19. Jízda nad/pod páskou, překročení osou kola přes pásku nebo šipku (i při otáčení nebo tahání bicyklu ve vzduchu). (5 bodů) Rozhodující pro posouzení jsou osy kol a podélná osa bicyklu.

11.20. Přejetí nebo shození šipky (5 bodů).

11.21. Přetržení pásky, zlomení či vytažení kolíku. (5 bodů)

11.22. Vjezd do branky jiné kategorie přední osou kola, vynechání své vlastní branky nebo šipky, průjezd branek ve špatném pořadí či první průjezd brankou ve špatném směru (5 bodů). Opakovaný průjezd brankou v opačném směru je možný.

11.23. Držení bicyklu rukou kdekoliv jinde než za řidítka. (5 bodů)

11.24. Vyjetí osou předního kola zpět před startovní čáru poté, co jezdec už vjel do sekce. (5 bodů)

11.25. Doprovod se dotkne jezdce. (5 bodů)

11.26. Při stání jednou nohou na zemi má jezdec obě nohy na stejné straně bicyklu. (5 bodů)

11.27. Pád, rozumí se kontakt s terénem či překážkou trupem těla, sednutí či lehnutí na terén nebo překážku nebo dotek terénu či překážky rukou, která nedrží řídítka. (5 bodů)

11.28. Po dosažení maxima 5 bodů musí jezdec ihned opustit sekci.

11.29. Je zakázáno nechat si napsat pět bodů do karty, aniž by jezdec vystál frontu a vjel do sekce.

11.30. Pokud jezdec dojede k brance zezadu (tedy nikoliv ve směru správného průjezdu), bez pokusu o průjezd zastaví, šlápne na překážku nebo terén a začne kolo tahat do branky, dostává 5 trestných bodů (viz komentář k tahání na konci odstavce 11).

10 A VÍCE TRESTNÝCH BODŮ:

 

11.31. Ztráta penalizační karty nebo vynechání sekce. (10 bodů – penalizuje časoměřič)

11.32. Úpravy a zásahy do tratě a úpravy překážek. (10 bodů)

11.33. Nesportovní chování. (10 bodů až diskvalifikace – penalizuje rozhodčí, ředitel či časoměřič)

11.34. Vynechání více než tří sekcí v soutěži. (diskvalifikace – penalizuje časoměřič)

11.35. Zkracování si okruhu, pokud je jasně vyznačen. (diskvalifikace – penalizuje ředitel)

11.36. Nerespektování pravidla o nošení helmy dle bodu 12.2. (10 bodů)

11.37. Zásah a pomoc třetí osoby během jízdy v sekci vyjma jištění v nebezpečných místech po dohodě s rozhodčím dle bodu 13.2. (10 bodů) U kategorie promesa je přítomnost označeného doprovodu v sekci povolena během celé jízdy.

Komentář k tahání:  Taháním kola se rozumí situace, kdy jezdec dojede k překážce, zastaví, našlápne si (obvykle nahoru na překážku) a tahem za řídítka kolo dostane na/za překážku. Aktualizace UCI pravidel ze dne 2. 2. 2017 zavedla penalizaci za tahání skrz branku s cílem přinutit jezdce k aktivnímu průjezdu brankou a tím vyšší atraktivitě pro diváky. Rozlišuje 3 situace. První je ta, kdy jezdec přijíždí k překážce (brance), pokusí se ji aktivně překonat (jízda, skok dopředu, skok bokem…), ale pokus nevyjde a tak si na konci pohybu šlápne – typicky třeba příliš vysoká bokovka nahoru s doskokem na nohu. V tomto případě není následné „dotažení“ penalizováno (zde v pravidlech bod 11.12). Druhá situace je, když jezdec před brankou zastaví, nepokusí se ji projet a rovnou našlápne a začne kolo tahat. Pak dostává 1 TB za tahání (viz 11.11) a navíc ještě samozřejmě trestné body za všechna šlápnutí a doteky, které během tahání napáchá. Třetí situace nastává, když jezdec přijede k brance zezadu a pokusí se ji obtáhnout, tedy obvykle stojí na noze, rukama strčí kolo před myšlenou spojnici šipek a následně proáhne brankou zpět. Toto už nová pravidla UCI nedovolují a trestají 5 TB (bod 11.30).

12. JEZDEC

12.1. Jezdec je povinen znát pravidla. Znalost pravidel stvrzuje startem v soutěži.

12.2. Během soutěže při jízdě na bicyklu (v sekci i při přesunu mezi sekcemi) musí mít jezdec řádně upnutou přilbu (jinak penalizace viz bod 11.36). Přilbu nemusí mít, pokud vede bicykl, odpočívá nebo stojí ve frontě.

12.3. Jezdec musí mít uzavřenou pevnou obuv, triko (dres) a kalhoty (krátké nebo dlouhé).

12.4. Jsou doporučeny rukavice, chrániče holení, případně chránič páteře.

12.5. Veškerá zranění během závodu je jezdec povinen nahlásit řediteli soutěže. Zdravotník soutěže je oprávněn v případě závažného zranění nebo zdravotních problémů zakázat jezdci pokračovat v soutěži.

12.6. Startem v soutěži vyjadřuje jezdec a doprovod souhlas s pořizováním obrazových záznamů účastníků v průběhu soutěže (fotografie, video) a jejich pozdějším použitím pro účely prezentace Českého poháru v cyklotrialu a Youth Games.

12.7. Jezdec má během závodu na bicyklu viditelně upevněné startovní číslo přidělené pořadatelem. Startovní čísla v seriálu Českého poháru a Youth Games zůstávají v platnosti po celý soutěžní ročník.

12.8. Při startu má jezdec obě kola v neutrální (startovní) zóně.

12.9. Pokud jezdec ukončí soutěž předčasně, oznámí to na časomíře a odevzdá bodovací kartu.

12.10. Opravy bicyklu během soutěže je možné provádět jen mimo sekce a v místech, kde neomezují či neohrožují ostatní jezdce.

12.11. Bicykl použitý k soutěži musí být vhodný k trialovému sportu. Rám musí být dostatečně pevný bez poškození prasklinami nebo ohyby. Všechny části kola musí být pevně uchyceny bez nadměrných vůlí. Bicykl je vybaven samostatnou přední a zadní brzdou.  Řídítka musí být opatřena koncovými zátkami.

12.12. Jezdec nese odpovědnost za technický stav svého bicyklu a bere na vědomí možná rizika při jízdě na tomto bicyklu v trialových sekcích.

12.13. Rozhodčí je oprávněn nevpustit do sekce bicykl, o jehož technickém stavu má důvodné pochybnosti. Pokud má jezdec možnost opravy, může po odstranění závady pokračovat v soutěži.

13. POŘADATEL

13.1. Doprovod je označen stejným startovním číslem jako jezdec a nápisem doprovod. Je povinný označení při závodě viditelně nosit. Označený doprovod je účastníkem soutěže.

13.2. Jakákoliv pomoc doprovodu během jízdy v sekci není povolena s výjimkou jištění v nebezpečných místech po dohodě s rozhodčím sekce.

13.3. Není dovoleno jezdci během jízdy radit, sdělovat čas ani jinak komunikovat (vyjma kategorie promesa, kde rady během jízdy povoleny jsou).

13.4. Příbuzní, doprovody a fanoušci nesmí nijak zasahovat do soutěže. Následující činy jsou zakázány a jezdec, v jehož prospěch jsou vykonány, za ně může být penalizován 10 trestnými body:

 1. stání ve frontě před sekcí, respektive odevzdávání bodovací karty rozhodčímu nebo časoměřiči namísto jezdce,
 2. urážky a kritika rozhodčích,
 3. vstup do sekce v době, kdy je v ní jezdec (vyjma bodu 13.2 a kategorie promesa),
 4. poskytování rad a nápověd jezdci jedoucímu v sekci (vyjma kategorie promesa),
 5. zasahování a úpravy tratě (viz bod 8.5, resp. 11.32),
 6. negativní ovlivňování psychiky soupeřů nebo vlastního jezdce.

14. ROZHODČÍ

14.1. Na každé sekci je nejméně jeden rozhodčí.

14.2. Rozhodčí musí být proškolený pro bodování v kontrolním úseku a starší 15 let. Termíny školení určí Pracovní skupina.

14.3. Musí být vybaven stopkami, tužkou nebo kleštěmi pro vyznačení bodů do karty jezdce a kontrolním archem, kam zapisuje body všech jezdců.

14.4. Pouze na vyžádání jezdce hlásí rozhodčí čas strávený v sekci (pozor, nehlásí zbývající čas do konce dvouminutového limitu).

14.5. Pouze na vyžádání jezdce hlásí slovně počet udělených penalizačních bodů, jinak body signalizuje jen viditelně ukázaným počtem zdvižených prstů na ruce.

14.6. Po překročení času 2 minuty na průjezd sekcí oznámí slovně „čas – bod“.

14.7. Veškerá případná komunikace mezi rozhodčím a jezdcem (dotazy k trati, upřesnění průjezdu) smí proběhnout buď před vjetím do sekce, nebo až po projetí.

14.8. Rozhodčí odpovídá za sekci a je zde nejvyšší autoritou. Sekci mu předává pořadatel s přiměřeným předstihem před závodem s vysvětlením zamýšleného způsobu průjezdu pro jednotlivé kategorie.

14.9. Pokud je rozhodčí na pochybách, má rozhodovat ve prospěch jezdce.

14.10. Bodovací kartu jezdec odevzdává rozhodčímu nebo jeho pomocníkovi  bezprostředně po příchodu k sekci,. Rozhodčí si karty řadí za sebe dle pořadí odevzdání a postupně volá jezdce na start. Jezdci tedy nemusí čekat ve frontě. Kartu je však možné odevzdat pouze v době, kdy rozhodčí neposuzuje jízdu jiného jezdce,.

15. KLASIFIKACE A VÝSLEDKY ZÁVODU

15.1. Tento odstavec platí pro klasické bodování s penalizačními (trestnými) body, tedy na většině závodů. Při soutěži s bodováním typu „open“ (sbírání bonusových bodů) se postupuje podle bodu 19.13.

15.2. Soutěže Českého poháru v cyklotrialu, Youth Games a Mistrovství České republiky v cyklotrialu jsou bodovány podle tohoto odstavce.

15.3. U kategorií elite 20“ a elite 26“ jsou soutěže pořádány dvoustupňově (viz bod 15.7). Dvoustupňový systém může být aplikován i na ostatní kategorie v závislosti na počtu účastníků a časovém harmonogramu soutěže.

15.4. Po dokončení posledního okruhu jsou vyvěšeny celkové udělené penalizační body jednotlivých jezdců. Jezdec s nejmenším počtem penalizačních bodů je prohlášen za vítěze.

15.5. Ostatní místa v pořadí jsou obsazena podle vzestupně seřazených trestných bodů jezdců z finálové skupiny a následně ostatními jezdci dle bodů z kvalifikace.

15.6. V případě rovnosti bodů (kdy dva nebo více jezdců má stejný celkový počet trestných bodů) o lepším umístění rozhoduje:

 1. nejvyšší počet sekcí projetých za nula penalizačních bodů,
 2. nejvyšší počet sekcí projetých za jeden bod, dva body a tak dále,
 3. lepší výsledek v kvalifikaci (pokud se jela),
 4. v soutěži bez kvalifikace, pokud se rozhoduje o umístění na stupních vítězů, určí ředitel soutěže rozhodující sekci, kterou jezdci, u nichž panuje shoda, musí projet. V této „rozstřelové“ sekci bude při opětovné rovnosti bodů rozhodovat čas jejího průjezdu,
 5. v případě rovnosti bodů na nižších (nemedailových) místech o umístění rozhoduje celkový čas jezdce na trati soutěže,
 6. pokud přesto nejde rozhodnout, sdílejí nerozhodnutelní jezdci stejné pořadí.


15.7. 
Dvoustupňový závod je organizován systémem kvalifikace s následným finále. Do finálové skupiny postupují z každé kategorie minimálně 3 jezdci (maximálně 6) v pořadí podle kvalifikace. S trestnými body z kvalifikace se už dále nepočítá (vyjma aplikace pravidla dle bodu 15.6.c). Výsledné pořadí finálové skupiny je stanoveno vzestupným seřazením podle dosažených trestných bodů ve finálovém kole.

16. PROTESTY

16.1. Protest smí podávat pouze jezdec nebo jeho doprovod.

16.2. Limit pro podání protestů je 30 minut po dojezdu posledního jezdce v dané kategorii.

16.3. Protest se adresuje řediteli závodu a odevzdává v písemné formě u časomíry.

16.4. K protestu se přikládá kauce 500,- Kč, která je v případě uznání protestu vrácena.

17. CELKOVÉ VYHODNOCENÍ SERIÁLU

17.1. Do celkového vyhodnocení jsou z dané soutěže započítáváni a body do seriálu získávají pouze jezdci, kteří mají licenci ČSC. Jezdci bez licence nejsou do celkového hodnocení započítáváni a nezískávají seriálové body.

17.2. Pokud si licenci vyřídí až v průběhu seriálu, jsou jim započítány pouze body ze soutěží, na kterých licenci už měli vyřízenou nebo měli prokazatelně o licenci požádáno.

17.3. Body do celkového vyhodnocení seriálu jsou přidělovány v každé kategorii na základě výsledného pořadí v jednotlivých soutěžích následovně:

Český pohár mládeže v cyklotrialu – Youth Games:

- - -

Český pohár v cyklotrialu:

- - -

Příklad 8: V závodě Youth Games na prvních dvou místech v kategorii skončí jezdci s licencí ČSC, první tedy obdrží 30 bodů, druhý 24 bodů. Na třetím místě je jezdec bez licence nebo zahraniční jezdec – ten sice získá medaili ze závodu, ale seriálové body ne. Čtvrtý jezdec v závodě už bude opět s licencí ČSC a započítá se mu 19 seriálových bodů, neboť je třetím s licencí.

17.4. Jezdci, kteří jedou mimo pořadí, nedostávají žádné body.

17.5. Jezdci, kteří soutěž nedokončili, nedostávají žádné body.

17.6. Do celkového vyhodnocení se započítávají podle počtu soutěží v seriálu buď všechny soutěže, nebo jen část, viz bod 17.8. Pokud se počítá jen část, škrtají se každému jezdci ty soutěže, v nichž dosáhl nejnižšího počtu bodů.

17.7. V případě rovnosti výsledných bodů se jezdci se shodou dělí o stejné pořadí.

17.8. Počet započítávaných soutěží:

Český pohár mládeže v cyklotrialu – Youth Games:

- - -

 Český pohár v cyklotrialu:
- - -


17.9.
 Vyhlášení celkových vítězů seriálu může proběhnout na konci posledního závodu sezony nebo jako samostatná slavnostní akce v závěru daného kalendářního roku. Informace o tom, kdy a jakou formou vyhlášení proběhne, bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách  nejpozději 30 dnů před poslední soutěží sezony.

18. NOMINACE NA UCI SVĚTOVÉ HRY MLÁDEŽE(WYG), ME A MS

18.1. Počet a seznam nominačních závodů je vyhlášen spolu s kalendářem soutěží na začátku sezony. Mezi nominační závody může být zařazen také jiný závod pořádaný před WYG mimo seriál Youth Games, například Mistrovství České republiky, halový indoor závod nebo i zahraniční soutěž.

18.2. Nominační body jsou přidělovány podle stejného klíče jako do celkového vyhodnocení seriálu (bod 17).

18.3. Nominace se netýká kategorie promesa a dívek starších 15 let – viz bod 2.1.

18.4. Nominováni mohou být pouze jezdci s licencí ČSC.

18.5. Pravidla pro nominace na mistrovství Evropy a mistrovství světa v dospělých kategoriích se řídí pokyny zveřejněnými hlavním trenérem reprezentace. Následující odstavce platí pro WYG.

18.6. Jezdci jsou nominováni v následujícím pořadí:

 1. vítězové nominačního pořadí jednotlivých kategorií,
 2. podle počtu jezdců dále může být nominován druhý jezdec v pořadí každé kategorie,
 3. další jezdec v pořadí je veden jako náhradník v případě odstoupení některého z nominovaných.


18.7.
 O nominaci jezdců jedoucích v domácí soutěži ve vyšší kategorii, než odpovídá jejich věku, rozhoduje pracovní skupina. Další tři jezdce pak může jmenovat Pracovní skupina přidělením tzv. „divoké karty“ bez ohledu na jejich kategorii a umístění.

18.8. Startovné na WYG za jezdce hradí Český svaz cyklistiky jako vysílající organizace.

18.9. Soutěže WYG absolvuje jezdec v reprezentačním dresu zapůjčeném Českým svazem cyklistiky.

18.10. Náklady na účast si hradí účastník sám. Případná finanční podpora pro účast na WYG je poskytována zpětně dle celkového objemu prostředků určených na reprezentační výjezd všem účastníkům rovným dílem bez ohledu na umístění a kategorii.

19. SOUTĚŽ DRUŽSTEV A BODOVÁNÍ TYPU „OPEN“

19.1. Soutěž družstev, případně individuální soutěž s bodováním typu „open“, je zvláštním typem trialové soutěže, vycházející z mezinárodního formátu „open trialu“. Jezdci v soutěži získávají bonusové body za průjezdy brankami různé hodnoty podle obtížnosti.

19.2. Soutěže družstev jsou pořádány jako doplňkové k hlavní soutěži a jejich výsledky nejsou započítávány do celkového vyhodnocení seriálu Českého poháru v trialu ani Youth Games.

19.3. Družstvo je tvořeno 3-5 jezdci, přičemž maximálně dva mohou být ze stejné kategorie. Ostatní jezdci musí být z různých kategorií. Členové družstva nemusí být z jednoho klubu.

19.4. Do výsledku jsou započítávány pouze bonusové body od 4 nejúspěšnějších jezdců družstva.

19.5. Soutěžní trať je tvořena jedinou sekcí, která je rozdělena na pět samostatných úseků. Jednotlivé úseky jsou odděleny páskou nebo čárou na zemi.

19.6. V každém úseku se nacházejí 4 branky různé obtížnosti označené vzestupně 10, 20, 30 a 40, což označuje počet bonusů přičtených jezdci za průjezd touto brankou.

19.7. Do soutěže startují nejprve první jezdec postupně z každého družstva, poté druzí jezdci a tak dále.

19.8. Každý jezdec absolvuje sekci pouze jednou.

19.9. Jezdec si v každém úseku může vybrat právě jednu branku, kterou zkusí projet – nebo se může brankám v úseku zcela vyhnout.

19.10. Pokud projede branku čistě (bez penalizace) a nedostane trestný bod ani jinde v aktuálním úseku, tak se mu bonus započítá. Pokud dostane penalizační body, aktuální úsek se nezapočítá.

 

19.11. Penalizační body se sčítají, po dosažení pěti bodů jezdec opouští sekci – zůstávají mu jen bonusy z čistě projetých úseků.

 

19.12. Maximálně tak jezdec může získat 200 bonusových bodů (5 úseků = 5 branek po 40 bodech).

 

19.13. Vítězí družstvo (či jezdec u individuální soutěže s pravidly „open“), které má největší součet bonusových bodů. V případě rovnosti rozhoduje vyšší počet projetých branek hodnoty 40 bodů, pak 30 atd. Pokud i přesto rovnost trvá, rozhoduje rychlejší čas.

20. KONTAKTY

20.1. Pracovní skupinu trialu při komisi MTB Českého svazu cyklistiky zastupují:

 1. Ve věcech Youth Games a reprezentace mládeže: Radek Janka, ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc, telefon +420 721 048 805, mail radek.janka@probeton.cz
 2. Ve věcech Českého poháru v cyklotrialu, mistrovství České republiky a reprezentace dospělých: Roman Chvojka, telefon +420 602 372 978, mail roman@bikeprod.cz


20.2.
 Oficiální webové stránky jsou:

 1. pro Český pohár mládeže v cyklotrialu – Youth Games: www.youthgames.cz
 2. pro Český poháru v cyklotrialu a mistrovství České republiky: www.cyklotrial.cz

21. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

21.1. Tato pravidla platí pro soutěže v cyklotrialu pořádané pod Českým svazem cyklistiky, tedy seriály Český pohár v cyklotrialu, Český pohár mládeže v cyklotrialu – Youth Games a pro mistrovství České republiky v cyklotrialu všech věkových kategorií. Použití pro ostatní cyklotrialové soutěže a závody mimo uvedené je možné jen se souhlasem Pracovní skupiny.

21.2. České znění vychází z pravidel UCI Part 7 Trial Regulations ve verzi ze dne 2. 2. 2017.

21.3. Pro mezinárodní soutěže platí pravidla UCI aktuální v daném roce.

21.4. Platnost pravidel je od 1. března 2017. Případné revize do dalších let musí být provedeny a zveřejněny nejpozději 30 dnů před prvním závodem seriálu nebo MČR v daném kalendářním roce. V průběhu sezony je možné česká pravidla měnit pouze v případě zásadní změny mezinárodních UCI pravidel trialu.