ENDURO TRIAL ÚVALY

V rámci závodu triprozdravi se odjede druhý ročník ENDURO TRIALU pořádaný Trial klubem Mraveniště, TRIALSHOW.cz týmem a organizátorem TRIPROZDRAVI.cz

Propozice a pravidla disciplíny ENDURO TRIAL (All Mountain Trial)

 

„NEJDU S DAVEM – ŘEŠÍM TERÉN – SJEDU KOPEC – DRTÍM ZPÁTKY – PŘEJEDU KOŘEN A VYCHUTNÁM SI I LÁVKY. SEM UNIVERSÁLNÍ BIKER“

 

Tak by se dal shrnout ENDURO TRIAL – zdánlivě nesourodá kombinace disciplín ENDURO a TRIAL, které kombinují to nejlepší z obou. Pro všechny vyznavače technické jízdy na kolech, kteří jezdí rádi nejen rychle, ale jsou schopní projet i pomalé a točivé úseky, přejet překážky o různých obtížnostech a ideálně nespadnout.

 

Druhý závod ENDURO TRIALU formou neoficiálního Mistrovství Evropy se uskuteční 29.8.2015 v Úvalech u Prahy během finálového závodu seriálu TRIPROZDRAVI.cz

 

 

Termín:

Sobota 29.8.2015

–         konec prezentace 11:00

–         start závodu 11:30

–         vyhlášení závodu 15:30

 

Místo:

Úvaly u Prahy

 

On-line registrace:

www.triprozdravi.cz

 

Start / cíl / kontrolní úseky:

Škvárové hřiště v dolní části Náměstí Arnošta z Pardubic (u kostela)

Počet kontrolních úseků 3 – trénink na kontrolních úsecích NENÍ POVOLEN !!! – k dispozici bude tréninková zóna

 

Vybavení:

Celoodpružené kolo / Pevné kolo

Helma

 

Kategorie:

TRIAL (celoodpružené kolo)

MTB (kategorie pro netrialové jezdce)

 

 

Pravidla závodu, okruh a kontrolní úseky:

–         Závodník musí do závodu i během něj mít kompletní výbavu pro opravu, včetně kontrolních sekcí. Cizí pomoc není povolena.

–         Startuje se hromadným startem.

–         Kontrolní úsek měří 4,7km a může obsahovat odbočky pro AMT jezdce v podobě překážek, sjezdů a odboček, které mohou okruh zkrátit.

–         Kontrolní úseky jsou projety v každém kole 1x

–         Rychlost projetí okruhu určuje pořadí jezdce na kontrolním úseku. (první kdo projede okruh může první vjet do kontrolního úseku dle řazení před startem) a je hodnoceno v rámci celkového závodu odečtením bodů:

Nejrychlejší jezdec -10 bodů

2. -8

3. -6

4. -5

5. -5

6. -4

7. -4

8. -3

9. -3

10. -2

11. -2

12. -2

13. -1

14. -1

15. -1

16. 0

 

–         Jezdci musí kontrolní úsek absolvovat ihned po příjezdu ke startu, nebo dle pořadí v kterém přijeli. Ke vjetí do úseku vyzve vždy rozhodčí při spuštění časomíry. Pokud jezdec nevjede do sekce přepouští automaticky místo dalšímu v pořadí.

–         Celkový čas závodu je 60 min. Čas může být upraven dle počtu startujících.

–         Po překročení celkového času bude za každou minutu přičten jezdci 1 trestný bod (tb.) do maximálního času 80 min.

–         Měření chipovou technologií (kromě kontrolních úseků)

 

 

 

–         Kontrolní úsek:

–         Na projetí kontrolního úseku má jezdec max. 2 min.

–         V případě nesplnění obdrží 10 tb*.

–         Každý dotek těla o zem, nebo překážku v úseku je penalizován 1 tb.  (maximálně 10 tb.)

–         Pád, nebo vyjetí z úseku je hodnoceno 10 tb. a jezdec musí pokračovat od místa pádu.

–         Při vynechání kontrolního úseku, nebo přenášení kola v úseku je jezdec vyloučen ze závodu.

–         V kontrolním úseku mohou být vždy jen dva jezdci. Další jezdec je vpuštěn po 1 min., nebo na rozhodnutí rozhodčího.

–         Pokud druhý jezdec v úseku dožene prvního jezdce, ten je následně s 10 tb ze sekce vyloučen a musí druhého jezdce pustit (rozhodčí může zastavit čas do odchodu prvního jezdce).

–         Pokud nemůže jezdec z technického důvodu vjet do úseku při vyzvání rozhodčím, přenechává automaticky svou pozici jezdci za ním.

–         Délka úseku 30-40 m.

 

*tb – trestné body

 

Startovné:

–         300,- Kč na místě

 

Ceny:

–         věcné ceny

–         vítěz bude vyhlášen neoficiálním mistrem Evropy v dané kategorii

 

Přihlášky:

–         prostřednictvím webu http://www.triprozdravi.cz/velkacena/prihlasovani_dospeli.php

–         v den konání závodu v prostoru startu od 9:00

 

Ostatní důležitá ustanovení:

–         Závod se jede na vlastní nebezpečí startujících za plného silničního provozu

–         Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu

–         Pořadatel nenese zodpovědnost a nehradí případné škody na zdraví a majetku vzniklé v jakékoliv souvislosti se závodem

–         Závodníci musí mít po celou dobu závodu cyklistickou přilbu!!!

–         Startovní číslo je nepřenosné na jinou osobu

–         Závodníci mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce

–         Veškeré fotky i video záběry pořízené během závodu mohou být pořadatelem použity k vlastní propagaci bez nároku na honorář

–         Pořadatel si vyhrazuje právo změn v propozicích závodu

–         Závod se koná za každého počasí

cs Czech
X