UCI pravidla pro rok 2017 v EN verzi s radikálním překopáním pro Mistrovství sveta

Po již avizované změně závodů Mistrovství světa, které se přesouvá na Říjen do Čínské oblasti Guangzhou, tu máme nová pravidla, která potvrdila očekávání. Již během roku probíhala ze strany UCI intenzivní diskuse s jezdci a i když velká část startovního pole doufala, že pravidla nebudou natolik radikálně odlišná, nezbývá než novou verzi přijmout a začít na ně trénovat.

 

Situace je však o něco komplikovanější. Světový pohár má pravidla téměř beze změny oproti roku 2016 a dochází tak jen ke kosmetickým úpravám pro zvýšení zviditelnění v médiích a vůči divákům. Pro jezdce to ovšem znamená pravidla dvojí.

 

Jaká tedy jsou? Pro neangličtináře se jedná o přechod k upraveným pravidlům OPENFREE, která se u nás jezdila v rámci série OPENFREE závodů Tehov, Horšovský Týn a v loňském roce v Hamrech nad Sázavou. Ve stručnosti – jezdec projíždí 6 hlavních překážek v sekci a sbírá body za projetí branek různé obtížnosti. Vítězem je tedy jezdec s nejvyšším počtem bodů (nikoliv nejnižším jako tomu bylo dosud).

 

Upravuje se také způsob bodování a průjezd branek. Základní čas na sekci je bez změny, ale na MS již neplatí 1bod za 10sec. Jezdec po uplynutí času končí v sekci, ale body mu zůstávají (alespoň za ty branky, které projel). Dochází k razantní eliminaci statického tahání ze zadní strany překážky a je trestáno 5-ti trestnými body (jezdec nemá povoleno pokračovat v sekci dále). Statické tahání z přední strany překážky je možné a je trestáno 1-ním trestným bodem (jezdec má povoleno pokračovat v sekci dále).

 

Rovněž došlo k absolutnímu zákazu používání kamer a fotoaparátů během všech částí závodu a jsou povoleny pouze pro registrovaná TV a média. Dle anglického textu je trestána -100 body i podpora jezdce (např. zachytávání pádů v sekci, bez ovlivnění výkonu jezdce)

 

Trestání za nepovolenou podporu jezdce je nyní 100 bodů mínus. To samé pro ztrátu karty. Překročení celkového času na závod -10 bodů /1 min..

 

Bodování:

– jezdec začíná s 0 trestnými body

– za průjezd branky získává 10 bodů (patrně nejsou různé obtížnosti)

– průjezd brány je započítáván až po průjezdu zadní osy kola a jezdec musí být aplikován postupně na všechny brány

– maximum šlápnutí (trestných bodů) na sekci je 5

– pokud jezdec získá 5 trestných bodů před koncem sekce, musí sekci opustit, ale dosud získané body za projetí branek mu zůstávají

– noha během překonávání ze zadní strany branky je 5 trestných bodů (není povoleno pokračovat v sekci)

– noha během překonávání z přední strany branky je 1 trestný bod (je povoleno pokračovat v sekci)

– noha, nebo dotek kolem při průjezdu branky je 1 trestný bod a jezdec nezískává body za průjezd branky

 

 

Úprava pravidel pro Světový pohár je skutečně kosmetická. Nejzásadnější je:

– ruší se handicap (ten byl celkem masivně kritizován od začátku)

– finále je formátem six to six, nebo-li jedna skupina 6-ti jezdců, startující dle pořadí ze semifinále (6-tý jezdec startuje jako první)

 

V rámci UCI rankingu dochází k navýšení bodování pro závody C1 a HC

cs Czech
X